EMDR

Praktijk voor Hypnotherapie Zeeland

Wat is EMDR?

Zoals je lichaam in staat is verwondingen te genezen, zo kan je brein nare gebeurtenissen verwerken. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Voor wie is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Als deze herinneringen lang aanhouden spreekt men van een post traumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR behandeld o.a:

Trauma, verkeersongeval, tunnelvrees, geweldsmisdrijf, piekeren, herbelevingen, vermijdingsgedrag, stress, schaamte, schuldgevoel, depressie, angsten, paniek, slaapstoornis, onverklaarbare lichamelijke klachten, slecht humeur, zorgen maken en burn-out.

Contra-indicaties zijn:

Epilepsie, hartritme stoornissen, manisch-depressiviteit, gebruik van betablokkers, psychoses, borderline, schizofrenie, verstandelijke beperkingen.