Astrologie

Praktijk voor Hypnotherapie  en Astrologie Zeeland

Zelf-inzicht én Zelf-besturing
Zowel  Hypnotherapie als  Astrologie zijn  instrumenten om te komen tot zelf-inzicht én zelf-besturing van je leven.  Beiden kunnen je helpen bewust te worden van wat jou onbewust beïnvloed.  Hierdoor kun je leren beter de regie over je eigen leven te nemen en je persoonlijk te ontwikkelen.

Op het moment dat jij geboren werd, hadden de Aarde, Zon en Maan en de planeten hun eigen unieke combinatiestand.
Al de hemellichamen hebben hun eigen specifieke trilling en gaven je op jouw geboortemoment hun eigen unieke energie mee.
In deze unieke combinatie van energieën ben jij op de wereld gekomen. Dit is je geboortehoroscoop. Dit is wat in aanleg aanwezig is.

Archetypische krachten
Aarde, Zon, Maan en de planeten kunnen we zien als archetypische krachten. Elk met hun specifieke kwaliteiten en ook valkuilen. Hoe jij deze archetypische krachten in jezelf hanteert ligt niet vast. Want er is natuurlijk ook de vrije wil, waar je mee geboren bent. Bijvoorbeeld bij een piano ligt het aantal toetsen en daarmee de tonen vast. Maar de pianist bepaalt de melodie. Bij de horoscoopduiding krijg je inzicht in hoe de archetypische krachten in jouw aanwezig zijn en zich tot elkaar verhouden. Zichtbaar wordt waar de spanningsvelden en daardoor ook waar de harmoniserende kwaliteiten en je kracht liggen.

Symbolonkaarten
Ook werk ik soms Symbolonkaarten die op een mooi en helderde wijze de archetypische planeten verbeelden. Dit vergroot het inzicht en begrip. Ook kijken we wat de stand van de Aarde, Zon, Maan en de planeten nu is. En hoe die op dit moment inwerken op jouw geboortehoroscoop. Daardoor krijg je inzicht in welke archetypische krachten zich nu in jou leven willen manifesteren.

Hypnotherapie
In hypnotherapeutische sessies kun je contact maken met deze innerlijke archetypische krachten en deze bewust worden. Met behulp van hypnotherapie kun je leren deze energieën te herkennen, bewust te hanteren en in te zetten voor jezelf.
Door te werken met de innerlijke verbeelding leer je de regie te nemen en meer balans aan te brengen in jou innerlijke dynamiek.

Een horoscoopduiding

is geen hypnotherapie en komt daarmee niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
Een horoscoopduiding is niet noodzakelijk voor deze werkwijze.
Tarief Horoscoopduiding: € 120,00 , duurt 2 uur en is inclusief 1 uur voorbereiding, audio opname en btw.
Kijk voor meer informatie bij Tarieven en vergoeding

De ware kunst is om mee te stromen met het leven en ook je eigen koers te blijven varen.

white space left