Astrocoaching

Zelf-inzicht én Zelf-besturing
In AstroCoaching gebruik ik de Astrologie als instrument om te komen tot zelf-inzicht én zelf-besturing van je leven.
Op het moment dat jij geboren werd, hadden de Aarde, Zon en Maan en de planeten hun eigen unieke combinatiestand.
Al de hemellichamen hebben hun eigen specifieke trilling en gaven je op jouw geboortemoment hun eigen unieke energie mee.
In deze unieke combinatie van energieën ben jij op de wereld gekomen. Dit is je geboortehoroscoop. Dit is wat in aanleg aanwezig is.

Archetypische krachten
Aarde, Zon, Maan en de planeten kunnen we zien als archetypische krachten. Elk met hun specifieke kwaliteiten en ook valkuilen. Hoe jij deze archetypische krachten in jezelf hanteert ligt niet vast. Want er is natuurlijk ook de vrije wil, waar je mee geboren bent. Bijvoorbeeld bij een piano ligt het aantal toetsen en daarmee de tonen vast. Maar de pianist bepaalt de melodie. Bij de horoscoopduiding krijg je inzicht in hoe de archetypische krachten in jouw aanwezig zijn en zich tot elkaar verhouden. Zichtbaar wordt waar de spanningsvelden en daardoor ook waar de harmoniserende kwaliteiten en je kracht liggen.

Symbolonkaarten

Ik werk met Symbolonkaarten die op een mooi en helderde wijze de archetypische planeten verbeelden. Dit vergroot het inzicht en begrip. Ook kijken we wat de stand van de Aarde, Zon, Maan en de planeten nu is. En hoe die op dit moment inwerken op jouw geboortehoroscoop. Daardoor krijg je inzicht in welke archetypische krachten zich nu in jou leven willen manifesteren.
Je kunt leren deze energieën te herkennen, bewust te hanteren en in te zetten voor jezelf.


De ware kunst is om mee te stromen met het leven en ook je eigen koers te blijven varen.

white space left