Tarieven & Vergoeding

Praktijk voor Hypnotherapie Zeeland

Maatwerk
Mijn aanbod wordt altijd afgestemd op jou.
Het eerste gesprek is een kennismaking en intake.
Het is belangrijk dat je zelf het gevoel hebt dat het klikt.
We kijken naar het doel dat jij wilt bereiken.
We kunnen  het aantal sessies van te voren bepalen als jij dat wenst.
Je bent welkom om  telefonisch of per mail contact op te nemen met mij om te informeren naar mogelijkheden  en tarieven.

Tarieven:
Hypnotherapie is vrijgesteld van btw
Intake/kennismaking € 60,00
Vervolgsessies € 75,00
Ik neem altijd 1 ½ uur de tijd voor consult.

Erkenning en vergoeding
Ik ben erkend hypnotherapeut en aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten, de RBCZ en de SCAG.

Hypnotherapie komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering.
De vergoeding is afhankelijk van de individuele polis en verschilt per zorgverzekeraar.
U kunt zich hierover het best en het snelst informeren bij uw zorgverzekering.

Een horoscoopduiding, symbolon tarotconsult of groepsworkshop valt niet onder hypnotherapie;
Tarotconsult: 45 minuten a € 45,00
Volledige Horoscoopduiding € 120,00 duurt 2 uur.
Dit is inclusief 1 uur voorbereidingstijd, audio-opname.
Prijzen hiervoor zijn wél inclusief btw en komen níet in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar.

Ik houd mij aan de beroepscode van de NBVH
Als lid van de RBCZ valt mijn hulpverlening onder het klacht- en tuchtrecht van de SCAG.

lid NBVH: lic. no. 06102B lid RBCZ: lic.no. 403003R

AGB code zorgverlener: 90034963 AGB code praktijk:9013912

Kamer van Koophandel: 20162986

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over u, uw leven en hulpvraag. U heeft altijd het recht dit dossier in te zien.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, mits u dit wenselijk vindt.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie ’, ‘psychosociaal consult’ of “loopbaanbegeleiding”
• de kosten van het consult